K plus

Khách quan và độc quyền

Khách quan là thứ “chất lỏng” vô cùng khó nắm bắt nhưng lại khiến bất cứ nhà độc quyền nào cũng muốn nắm giữ… 1. Cách đây hơn một năm, giới túc cầu giáo ở Việt Nam nhớn nhác cả…
Continued